6932376202,6932579646 Αγκάλη, Χώρα, Τήνος bousetilrentacar@gmail.com